عرفا - Orafaa - اراده خداوند

اراده خداوند

ایجاد در دوشنبه, 10 مهر 1391 / ابن عربی
Tags: ابن عربی, اراده خداوند, ابوبکر و عمر و عثمان بر علی(ع)
ابن عربی ادعا دارد که اراده خداوند بر این بوده که ابوبکر و عمر و عثمان بر علی(ع) در خلافت مقدم شوند   وی خلافت را برای خلفا – به ترتیبی که در خارج تحقق یافته – به اراده و اعطای حق تعالی می داند و می ... [ +++ ]