عرفا - Orafaa - خذلهم الله

خذلهم الله

ایجاد در دوشنبه, 24 شهریور 1393 / غزالی
Tags: ابو حامد, دفاع از يزيد, کيمياي سعادت, احياء علوم الدين, غزالي, خذلهم الله, لعن مسلمان
غزالي را بهتر بشناسيم ابو حامد محمد بن محمد غزالي از بزرگان شناخته شده ي تصوف در سال 450 هجري در طابران طوس به دنيا آمد. وي تحت تأثير شديد عقايد اشعري بوده و اين عقايد را در مسائل عرفاني خويش نيز وارد ... [ +++ ]