شاگردان - صفحه 4

زندگی نامه سید شفتی - شاگردان

شاگردان 

در سايه كوششهاي وي فقيهان فراوان باليدند و در آسمان دانش و ايمان به نور افشاني پرداختند، عالماني چون: 
1. شيخ محمد مهدي بن حاج محمد ابراهيم كلباسي. 
2. ميرزا ابوالقاسم بن حاج سيد مهدي كاشاني (متوفي: 1281 ه‍ . ق.). 
3. حاج محمد جعفر آباده‌اي. 
4. محمد شفيع جاپلقي (متوفي: 1280 ه‍ . ق.). 
5. صفر علي لاهيجي. 
6. ملا صالح برغاني قزويني. 
7. ملا جعفر نظرآبادي. 
8. محمد تنكابني. 
9. سيد محمد باقر خوانساري. 
10. سيد علي طباطبايي زواره‌اي (علويجه‌اي) و ده‌ها شاگرد ديگر.[16] 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی