خوشه انگور و سید شفتی

خوشه انگور و سید شفتی

مخالفينِ سيّد حجّت الإسلام، وى را مردى مال دوست و ثروت اندوز خوانده، و در اين راستا از هيچ تهمت و افترايى كوتاهى نكرده‏اند .انگور و زهد
يكى از مخالفين در اين باره مى‏نويسد : ما زمانى كه در نجف بوديم، آقا سيّد محمّد باقر يك خوشه انگور از بازار گرفت، پس از يك هفته يا بيشتر كه من به آنجا رفتم ديدم همان يك خوشه انگور هنوز در آنجاست و سيّد هيچ از آن نخورده. گفتم به وى : چرا از آن انگور نخورده‏اى ؟ جواب داد : خواستم خِلاف نفس كنم . اكنون او صاحب اموال هنگفتى است كه روز به روز افزايش يافته، ولى خلاف نفس نمى‏كند !!! ( قصص العلما : 135 ).
امّا اين شخص مخالف و معاند توجّه نكرده كه آن زهد در حالِ فقر و تسلّطِ بر نفس موجب گرديده تا خداوندِ تبارك و تعالى به مشيّت و اراده كامله‏اش وى را صاحبِ آن ثروتِ هنگفت نمايد . او يا به خاطر نسپرده و يا خود را به فراموشى زده كه سيّدِ حجّت الإسلام دستِ كرم و سخاوت گشود و ثروت خويش را به تمامى نيازمندانِ جامعه آن روز، از فقرا و ايتام و مستضعفين گرفته تا سادات و طلّاب، بخشيد، واين سخاوت و بخششِ وى خود يكى از مواردِ مهمِّ خلافِ نفس است .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی