بیان احکام از طریق رؤیا

بیان احکام از طریق رؤیا

 بیان احکام از طریق مکاشفه مخالف با اجماع مذهب تشیع است.
ابن عربی در موارد متعددی ضمن بیان احکام و دستورات شرعی ادعا دارد که آنها را در عالم مکاشفه از رسول خدا(ص) دریافت نموده است.
مرحوم سید محمد حسین حسینی طهرانی که از طرفداران جدی عرفای صوفی است و در کتب خویش به ویژه کتاب «الله شناسی» اشتباهات بزرگی دارد.

در کتاب «روح مجرد» بعد از تعریف و تمجیدهای فراوان از ابن عربی درباره یکی از شهودات ابن عربی اعتراف دارد:مکاشفه
«کسی که بر فتوحات محی الدین وارد باشد، در عین آنکه آن را حاوی نکات دقیق و عمیق و اسرار عجیبه و علوم بدیعه متنوعه می یابد، می بیند که حاوی بعضی از مکاشفات او نیز هست که با متن واقع و معتقد شیعه تطبیق ندارد. مثل آنکه در اواخر کتاب وصایای خود که از کتب زیبا و مفید آن است، و آخرین باب از فتوحات را تشکیل می دهد، در دعای وقت خاتمه مجلس می گوید:
اللهمّ أسمعنا خیراً و أطلعنا خیراً! و رزقنا الله العافیة و أدامها لنا، و جمع الله قلوبنا علی التقوی و وفّقنا لما یحبّ و یرضی! رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا به وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِين[1]

سپس می گوید: من این دعا را در خواب از رسول الله(صلی الله علیه وآله) شنیدم، هنگامی که مردی قاری، از قرائت کتاب «صحیح بخاری» برای آن حضرت فارغ شد.
و من در آن رؤیا از حضرت پرسیدم از حکم زن مطلقه ای که با صیغه واحده او را سه طلاقه کرده اند بدین گونه که شوهرش به وی بگوید: أنتِ طالق ثلاثاً!
رسول خدا(ص) فرمود: هی ثلاث کما قال: لا تحلّ له [من بعد] حتی تنکح غیره. آن طلاق سه طلاق است همان طور که خدا می فرماید: دیگر بر این مرد حلال نیست مگر آنکه شوهری دیگر او را به نکاح خویشتن در آورد.
من به رسول خدا گفتم: یا رسول الله! جماعتی از اهل علم آن طلاق را یک طلاق محسوب می نمایند.
رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود: آن جماعت این طور حکم کرده اند طبق آنچه به ایشان رسیده است، و درست رفته اند.
من از این کلام رسول خدا فهمیدم تقریر و امضای حکم هر مجتهدی را و این را که هر مجتهدی مصیب است. (یعنی حکمش درست است)[2] در اینجا پرسیدم: یا رسول الله! من در این مسأله نمی خواهم حکمی را مگر آن حکمی که تو بر آن حکم می کنی در صورتی که از تو استفتاء شود، و اینکه اگر درباره خودت واقع می شد چه می کردی؟!
رسول خدا فرمود: هی ثلاث کما قال: لا تحلّ له [من بعد] حتی تنکح زوجاً غیره»[3].
نقد و بررسی این مکاشفه:
1- تأیید کتاب صحیح بخاری از جانب رسول خدا.
هر چند اهل سنت صحیح بخاری را اصح کتب می دانند، اما بسیاری از احادیث آن ضعیف بلکه جعلی است. همان گونه که مطرح شد در این کتاب احادیثی وارد شده که خدا را به صورت جسم و شبیه انسان ها توصیف نموده است، بنابر این پذیرش این مکاشفه، صحه گذاشتن روی عقاید باطل است.
2- حکم سه طلاقه کردن زن در یک مجلس مخالف اجماع قطعی شیعه می باشد. تمام علمای شیعه بدون استثنا این حکم اهل سنت که مرد می تواند در یک مجلس زنش را سه طلاقه کند را باطل می دانند.سه طلاقه چیه؟

اما ابن عربی این حکم را به اجتهاد رسول خدا(صلی الله علیه وآله) با ادعای مکاشفه اش نسبت می دهد، پذیرش این کشف و شهود ابن عربی رد کردن خاندان طهارت و مذهب تشیع است.


پی نوشتها

[1] قسمتی از آیه286 سوره بقره
[2] این عقیده فقهای اهل سنت است که علمای شیعه اجماعاً آن را رد می کنند. اهل سنت می گویند فقها هر چه حکم کنند هر چند مخالف یکدیگر همه آن احکام حکم خداست، اما شیعه با توجه به تعالیم خاندان طهارت عقیده دارد حکم خداوند در یک موضوع، متعدد نمی باشد بلکه واقع یکی است که ممکن است فتوای مجتهد مطابق آن باشد یا مطابق آن نباشد. اما همان گونه که بیان شد اهل سنت می گویند هر چه فقیه حکم کند آن درست است.
[3] روح مجرد ص353 و354