ابن عربی و بیان فقه اهل سنت

ابن عربی و بیان فقه اهل سنت

 بیان مسائل فقهی طبق مذاهب اهل سنت بیان مسائل فقهی طبق مذاهب اهل سنت

در اسرار عبادات برای فروع فقهی اسراری طبق فتوای مذاهب چهار گانه اهل سنت ذکر می کند، مانند آنچه در باب «اسرار الطهارة» و... آورده. از قبیل: مسح تمام سر، مسح الاُذنین و تجدید الماء لهما، مسح بر عمامه، غسل الرجلین، مسح علی الخلف و... و در باب نواقض وضو از قبیل مس نساء، مس الذکر، الضحک فی الصلاة و.... [1]
 با توجه به مباحث فقهی مطرح شده در کتب ابن عربی برای هر محقق منصف آشکار است که ابن عربی شیعه نبوده و در اصول و فروع دین پیرو خاندان طهارت(ع) نبوده است.


پی نوشت

[1]  فتوحات مکیه ج1 ص329 باب الثامن و ستون فی اسرار الطهارة ص340 و342 و343 و ص355 و356

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی