ابن عربی چه کسانی را مصداق اولوالأمر می داند

ابن عربی چه کسانی را مصداق اولوالأمر می داند

 ابن عربی آیه «اولو الأمر» را بر مبنای اهل تسنن تفسیر می کند
یکی از آیات امامت امیر مؤمنان و ائمه معصومین(علیهم السلام) آیه اولو الأمر است. این آیه بر عصمت امامان دلالت می کند، تا آنجا که امام فخررازی از مفسران بزرگ اهل تسنن درتفسیر کبیرش بر دلالت آیه بر عصمت اعتراف کرده است.ابن عربی چه کسانی را مصداق اولوالأمر می داند
اما ابن عربی بر خلاف اجماع شیعه آیه را تفسیر می کند، وی متجاوز از 16 مورد از فتوحات و فصوص، اولو الأمر را به معنای حاکم دانسته هر چند جائر و ستمگر باشد و اطاعت او را اطاعت خدا و رسول خدا می داند.
وی می گوید:
«... و اولی الأمر منکم یعنی هر گاه خلیفه ای از پیامبر من بر شما حکومت کرد، یا خودتان کسی را بر خود حاکم گردانید همان گونه که خدا برای شما تشریع کرده سخن وی را اطاعت کنید...»[1]
محی الدین بر خلاف بسیاری از علمای اهل سنت که می گویند فسق موجب عزل حاکم می شود می گوید:
«فقها می گویند: اگر حاکم مرتکب فسقی شد و یا ظلم کرد شرعاً از حکومتش عزل می شود، ولی ما می گوییم: تنها در مورد فسقش عزل می شود... پس حتماً رسول خدا ولایت را بر آنان ثابت گردانیده هر چند ستم کنند...»[2] 
وی در مواردی با کمال تعجب ادعا دارد که اگر خلفای مسلط بر مسلمین انسان های ظالمی باشند، مسلمانان نباید بر علیه آنان سخنی گویند یا اقدامی کنند زیرا خواست الهی این بوده است که آنان بر جامعه اسلامی مسلط شوند و هر کس حتی بر علیه آن خلفای جور سخنی هم بگوید نسبت به خدا بی ادبی نموده است![3
بر این ترتیب محی الدین آیه اولی الأمر را که یکی از مهم ترین ادله اثبات امامت امیر مؤمنان علی(ع) است را به گونه ای تفسیر می کند که بتواند آن را وسیله ای برای توجیه جنایات معاویه و یزید و خاندان اموی و عباسی قرار دهد[4].


پی نوشتها

[1] فتوحات مکیه ج1 ص264
[2] فتوحات مکیه ج1 ص296
[3] فتوحات مکیه ج1 ص296
[4] در بخش های دیگر مفصل تر در این باره بحث می شود

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی