تقیه ابن عربی

تقیه ابن عربی

در مواردی طرفداران ابن عربی برخی از سخنان وی – خصوصاً در تعریف و تمجید خلفاء سه گانه – که هیچ راه توجیه ندارد را یا حمل بر تقیه می کنند یا می گویند از تحریفات آثار ابن عربی است.
باید گفت:
مواردی را می توان حمل بر تقیه کرد که به صورت نادر در آثار نویسنده ای باشد؛ اما اگر نویسنده ای دائم از عقیده ای سخن گوید و یا استدلال برای حقانیت آن اقامه کند را عقلا حمل بر تقیه نمی کنند. به عنوان مثال ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه که بزرگترین و مشهورترین کتاب اوست دائم از فضائل و مناقب شیخین سخن می گوید و حتی احادیث جعلی را برای این منظور به استخدام می گیرد و تا آنجا پیش می رود که خلیفه دوم را معصوم معرفی می کند. با وجود چنین مطالب گسترده ای کدام محقق می تواند احتمال تقیه را بدهد؟!
و اما درباره تحریف آثار وی:
در نزد هر پژوهشگر عرصه علم و تاریخ، آنچه در این باره ملاک است نسخه های خطی قدیمی است، بنابر این اگر مطلب یا مطالبی در معتبر ترین نسخه های خطی نویسنده ای یافت شود، آن مطالب مورد پذیرش اهل علم و تحقیق خواهد بود.
با این توضیح می گوییم:
آن مطالبی که برخی از طرفداران ابن عربی جزو تحریفات او می دانند، در معتبر ترین نسخ خطی موجود است.

به عنوان نمونه برخی از باور کنندگان عقاید وی که سختشان است بپذیرند او شیعه نبوده، آن توهین و فحاشی ابن عربی به شیعه، آنجا که در فتوحاتش نقل می کند که شیعیان در عالم کشف و شهود به صورت خوک رؤیت شده اند را جزو تحریفات آثار وی نام می برند، و این در صورتی است که این توهین در نسخه های معتبر خطی فتوحات مکیه موجود است. به هر حال باید علمی و کارشناسانه سخن گفت و بحث نمود نه از روی تعصبات!
اکنون باید گفت: ابن عربی که اینچنین به پیروان اهل بیت توهین و جسارت می کند، و از طرف دیگر امثال متوکل عباسی که در خونریزی شیعیان علی زبانزد عام و خاص است را از اولیای خدا معرفی می کند، آیا می توان به سخنان او اعتماد کرد و وی را از اولیای خدا دانست؟!
آیا کسی که در فتوحاتش شیعیان دوازده امامی را جزو منحرف ترین طوایف نام می برد را می توان از اکابر عرفای الهی و صاحب کمالات دانست و دائم سنگ وی را به سینه زد و با تمام توان سعی در موجه جلوه دادن عقاید وی نمود؟!تقیه ابن عربی

خلاصه مطالب اینکه در سخنان ابن عربی مخالفت های رسوایی با شرع بلکه با عقل و وجدان دیده می شود که جای هیچ گونه توجیه علمی و عقلی ندارد. حال طرفداران وی بپذیرند یا نپذیرند!
در این مجموعه که از دهها منبع معتبر استفاده شده، مباحث بدون تعصب و با محوریت وجدان و عقل مورد بررسی قرار گرفته. هرچند نشر این مجموعه ممکن است سبب ناراحتی برخی از طرفداران ابن متعصب ابن عربی شود، اما امید است که إن شاء الله سبب آگاهی و ارشاد جمع بسیاری هم شود. البته اگر آن برادران عزیز هم با دید عقل و وجدان به این مباحث بنگرند می بینند که این انتقادها بر ابن عربی وارد است.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی