ابن عربی که بود

ابن عربی که بود

نام کامل شخصیت مشهور وی آن گونه که از برخی آثار مهم بر می آید:ابن عربی

ابوبکر محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبد الله بن حاتم طائی است.

وی به سال560ق در شهر مرسیه یکی از شهرهای اندلس (اسپانیای کنونی) متولد شد.

خانواده وی از نامداران آن دیار بوده و از مکنت و جاه ظاهری و باطنی نیز به حد کفاف برخوردار بودند.

او در زمان خلافت المستنجد بالله، از خلفای عباسی پا به عرصه وجود گذارد.

بعدها ابن عربی نام کامل او را خلیفه ابو المظفر یوسف المستنجد بالله ثبت و یاد کرده است.

وی را برخی «ابن افلاطون» و برخی هم «ابن سراقه» خوانده اند.

اما اشتهار وی بیشتر به نام «ابن عربی» است

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی